Sayfa-4PSS ?

CSAPP aynı zamanda PSS (Profit Share System) olarak çalışan bir satış modeline sahiptir.
Tüm CSAPP kullanıcıları aynı zamanda bir CSAPP satış temsilcisidir ve sadece kendi yaptıkkları satışlardan değil dünya üzerindeki tüm CSAPP kullanıcılarının yaptıkları satıştan gelir elde edebilirler.
Kulağa hoş geliyor değil mi ?

Kullanım Bedeli ?
Sadece 70$ ödeyerek siz de CSAPP dünyasında yerinizi alabilirsiniz.
Ödemeler BTC üzerinden olup başka hiç bir üyelik, aidat, lisans yenileme vs. gibi bir ücret talep edilmeyecektir.

Ödeme Planları
1. Referans Komisyonları
Satılan her uygulamada sistem 3 derinlik referans komisyonu ödemektedir.
1. Derinlik - 10$
2. Derinlik - 5$
3. Derinlik - 5$
2. Plaform Komisyonları
Sistem içerisinde 4 farklı platform bulunmaktadır.
Uygulamayı sadece 1 kere satın alan herkes 1.Platform üzerinde yerini alarak sürekli pasif gelir elde edebilmenin kapısını aralamış olur.

Şimdi gelin bu platformları yakından inceleyelim.
PSS ?
CSAPP also has a sales model that works as a PSS (Profit Share System).
All CSAPP users are also a CSAPP sales representative and can only generate revenue from sales made by all CSAPP users around the world, not just their sales.
That sounds good, doesn't it?

Usage Fee?
By paying Only $70 you can also get your place in the world of CSAPP.
Payments are made through BTC and no other membership, dues, license renewal etc fees will be charged.

How PSS Works
This system has 2 different payment models.
Anyone who buys the CSAPP application only once has the right to receive passive revenue from these two different payment plans.

Payment Plans
1. Reference Commissions
With each application sold, the system pays 3 depth reference commissions.
1. Depth - $ 10
2. Depth - $ 5
3. Depth - $ 5
2. Platform Commissions
There are 4 different platforms in the system.
Anyone who buys the application only 1 once on the platform will be able to gain passive income.

Let us examine these platforms closely.